Dao cưa đĩa thép gió

Vendor:

- Vật liệu: HSS SKH51 (M2)
- Chất lượng bề mặt gia công tốt.
- Các kich thước tiêu chuẩn:
1) ĐK ngoài : 50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm
2) ĐK lỗ: 25.4mm
3) Độ dày: 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm
- Kích thước dao theo chuẩn JIS, H7, Ra 1.6a
- Dao cưa đĩa dùng để cắt đứt, tạo rãnh cho vật liệu thép, nhôm và các vật liệu phi từ tính.
- Có thể làm theo thông số riêng của khách hàng.

Scroll To Top

zalo