Dụng cụ khác

Dao doa
Dao doa

• Dùng để gia công tĩnh lỗ

• Dung sai lỗ đạt được H7

• Vật liệu dao thép gió hoặc hợp kim

Dao vát mép
Dao vát mép

• Dùng để tạo vát mép hoặc vít chìm

• Vật liệu dao thép gió

Dao khoét lỗ chìm
Dao khoét lỗ chìm

• Dùng để gia công tạo lỗ bắt bu long chìm

• Vật liệu dao thép gió

Dao lấy ba via
Dao lấy ba via

• Dùng để lấy ba via sau khi gia công, có thể dung bằng tay hoặc trên máy CNC

• Vật liệu dao HSS-E hoặc hợp kim

Scroll To Top