Phụ kiện khoan gun drill

Vendor:

- Bạc đỡ

- Bạc dẫn

- Bạc cao su

- Đầu chụp vòng bi

- Chuôi kẹp gun drill.

- Đầu gá bạc dẫn.

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top