Dao phay ALU-POWER

Vendor:

•Đường kính: phẳng D2-D25 mm,

• Dao hợp kim cỡ hạt micro

• Dùng đề gia công nhôm hoặc vật liệu phi từ tính

• Lưỡi cắt được thiết kế chuyên dụng

• Số me cắt 1-3 me

• Cho độ bóng bề mặt cao

• Gia công thô, bán tinh, tinh

 

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Kích thước
E5254006 ALU-POWER 2FL 42deg. Helix E/M 3/32X1/8X1/4X1_1/2
E5521060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X13X57
E5522020 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 2X3X7X38
E5522030 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X8X57
E5522040 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X11X57
E5522050 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X13X57
E5522060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X13X57
E5522080 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 8X8X19X63
E5522100 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 10X10X22X72
E5522120 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 12X12X26X83
E5742060 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 6X6X16X57
E5742080 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 8X8X16X63
E5742100 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 10X10X22X72
E5742120 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 12X12X26X83
E5908020 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 2X6X3(5)X60
E5908025 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 2.5X6X4(6)X60
E5908030 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 3X6X4.5(6.5)X60
E5908040 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 4X6X6(8)X65
E5908060 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 6X6X9(12)X75
E5908080 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 8X8X12(25)X75
E5908100 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 10X10X15(30)X80
E5910100 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M 10X10X8.5(35)X75
E5930060 ALU-POWER 2FL 25deg. Helix Corner Radius E/M 6(R0.2)X6X8X65
E5A18030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X10X50
E5A18040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X13X50
E5A18050 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X17X55
E5A18060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X17X55
E5D70010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5D70015 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5D70020 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5D7002010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X10X60
E5D70025 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X10X55
E5D7002512 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X12X60
E5D70030 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X55
E5D7003004 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X4X45
E5D70040 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X55
E5D7004005 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X5X45
E5D7004016 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X16X65
E5D7004020 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X20X70
E5D70045 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4.5X6X15X55
E5D70050 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5D70060 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X60
E5D7006013 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X13X50
E5D7006025 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X25X70
E5D70080 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X70
E5D70100 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X75
E5D70120 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5D70140 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X90
E5D70160 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 16X16X42X100
E5D71010 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5D71015 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5D71020 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5D7102008 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X8X50
E5D7102010 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X10X60
E5D71025 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X55
E5D71030 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X55
E5D71040 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X55
E5D71050 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5D71060 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X60
E5D71080 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X70
E5D71100 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X75
E5D71120 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5D71140 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X90
E5D7208010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R1)X8X12(25)X80
E5D7212010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 12(R1)X12X20(35)X110
E5D73060 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 6X6X15X60
E5D73060C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 6X6X25X80
E5D73080 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 8X8X20X65
E5D73080C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 8X8X30X90
E5D73100 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 10X10X25X70
E5D73100C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 10X10X40X100
E5D73120 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 12X12X30X80
E5D73120B ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 12X12X14(36)X100
E5D73140 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 14X16X35X90
E5D73160 ALU-CUT 3FL 45˚ R E/M 16X16X42X100
E5D73160B ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 16X16X18(46)X120
E5D73200 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 20X20X48X100
E5D74060 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 6X6X13(20)X70
E5D74080 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 8X8X19(26)X80
E5D74100 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 10X10X22(32)X80
E5D74120 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 12X12X26(36)X90
E5D74140 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 14X16X28(40)X110
E5D74160 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 16X16X32(46)X120
E5D74200 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 20X20X38(52)X120
E5E48060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Short E/M 6X6X10X54
E5E49030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X12X57
E5E49040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X15X57
E5E49050 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X20X57
E5E49060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X20X65
E5E49080 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 8X8X22X65
E5E49100 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 10X10X25X70
E5E49120 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 12X12X25X75
E5E50030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X8(12)X57
E5E50040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X11(18)X57
E5E50060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X13(18)X57
E5E51030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 3(R0.5)X6X12X57
E5E51040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X15X57
E5E51080 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X22X65
E5E51100 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 10(R0.5)X10X25X70
E5E51905 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R1)X8X22X65
EG910060 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Short Ball E/M(TiCN) 6X6X5.5X55
EG910080 ALU-POWER 2FL 50? B E/M 8X8X7(30)X65
EG910100 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M 10X10X8.5(35)X75
EG99928494 ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) 0.86X6X0.6X40
EG99928495 ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) 3X6X3X40

Scroll To Top

zalo