dao phay K-1

Dao phay K-1
Dao phay K-1

• Đường kính: phẳng D1-D12 mm,

• Dao hợp kim cỡ hạt micro, chịu mài mòn tốt

• Gia công thép độ cứng trung bình và thép sau nhiệt luyện độ cứng đến 55 HRC

• Gia công từ thô, bán tinh đến tinh

Mã sản phẩm Mô tả Kích thước
GMF86010 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
GMF86015 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 1.5X4X4X50
GMF86020 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
GMF86030 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
GMF86040 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
GMF86050 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
GMF86060 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 6X6X16X50
GMF86080 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 8X8X20X60
GMF86100 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
GMF86120 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
GMF87010 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
GMF87015 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
GMF87020 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
GMF87030 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
GMF87040 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
GMF87050 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
GMF87060 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
GMF87070 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 7X8X20X60
GMF87080 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
GMF87090 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 9X10X20X75
GMF87100 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
GMF87120 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
GMF88010 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1X4X2X50
GMF88015 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1.5X4X4X50
GMF88020 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2X4X5X50
GMF88030 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X4X6X50
GMF88040 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X4X8X50
GMF88050 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 5X6X10X50
GMF88060 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 6X6X12X50
GMF88080 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 8X8X14X60
GMF88100 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 10X10X20X75
GMF88120 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 12X12X24X75

Scroll To Top

zalo