dao phay NX50-70

Dao phay sau nhiệt luyện NX-5070
Dao phay sau nhiệt luyện NX-5070

• Đường kính: phẳng D0.3-D20 mm, cầu R0.05- R12.5

• Dao hợp kim cỡ hạt nano, chịu mài mòn tốt

• Độ bóng bề mặt cao

• Gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện và thép sau nhiệt luyện độ cứng từ 50-70 HRC

 

Mã sản phẩm Mô tả Kích thước
SGNF01002 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.2X4X0.4X40
SGNF01003 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.3X4X0.6X40
SGNF01004 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.4X4X0.8X40
SGNF01005 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.5X4X1X40
SGNF01006 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.6X4X1.2X40
SGNF01008 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.8X4X1.6X40
SGNF01010 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1X6X2.5X50
SGNF01015 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1.5X6X4X50
SGNF01020 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2X6X5X50
SGNF01025 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2.5X6X7X60
SGNF01030 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 3X6X8X60
SGNF01040 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 4X6X8X70
SGNF01050 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 5X6X10X80
SGNF01060 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X12X90
SGNF01060060 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X12X60
SGNF01080 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 8X8X14X100
SGNF01100 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 10X10X18X100
SGNF01120 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 12X12X22X110
SGNF0200201 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.2X4X0.2(1)X40
SGNF0200301 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(1)X40
SGNF0200302 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(2)X40
SGNF0200303 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(3)X40
SGNF0200402 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(2)X40
SGNF0200403 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(3)X40
SGNF0200405 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(5)X40
SGNF0200502 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.5X4X0.5(2)X40
SGNF0200506 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.5X4X0.5(6)X40
SGNF0200603 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(3)X40
SGNF0200605 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(5)X40
SGNF0200606 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(6)X40
SGNF0200608 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(8)X40
SGNF0200804 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(4)X40
SGNF0200806 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(6)X40
SGNF0200810 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(10)X40
SGNF0201004 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(4)X45
SGNF0201006 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(6)X45
SGNF0201008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(8)X45
SGNF0201010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(10)X45
SGNF0201012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(12)X45
SGNF0201016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(16)X45
SGNF0201504 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(4)X45
SGNF0201508 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(8)X45
SGNF0201512 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(12)X45
SGNF0202006 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(6)X45
SGNF0202008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(8)X45
SGNF0202010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(10)X45
SGNF0202012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(12)X45
SGNF0202016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(16)X50
SGNF0202020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(20)X50
SGNF0203008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(8)X55
SGNF0203010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(10)X55
SGNF0203012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(12)X55
SGNF0203014 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(14)X55
SGNF0203016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(16)X55
SGNF0203035 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(35)X75
SGNF0204012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(12)X55
SGNF0204016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(16)X55
SGNF0204020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(20)X60
SGNF0204026 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(26)X60
SGNF0204030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(30)X70
SGNF0204040 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(40)X80
SGNF0206020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 6X6X8(20)X60
SGNF0206030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 6X6X8(30)X60
SGNF0208020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 8X8X10(20)X80
SGNF0208030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 8X8X10(30)X100
SGNF0210035 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 10X10X12(35)X100
SGNF040100104 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 1(R0.1)X4X2(4)X45
SGNF040100106 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 1(R0.1)X4X2(6)X45
SGNF040200206 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(6)X45
SGNF040200208 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(8)X45
SGNF040200210 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(10)X45
SGNF040300216 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 3(R0.2)X6X4.5(16)X55
SGNF040400216 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.2)X6X6(16)X55
SGNF0506005 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 6(R0.5)X6X15X90
SGNF0506010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 6(R1)X6X15X90
SGNF0508005 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X20X100
SGNF0508010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 8(R1)X8X20X100
SGNF0510010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 10(R1)X10X25X100
SGNF0510020 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 10(R2)X10X25X100
SGNF0512010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 12(R1)X12X30X110
SGNF0512020 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 12(R2)X12X30X110
SGNF060400510 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(10)X55
SGNF060400516 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(16)X55
SGNF060400520 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(20)X60
SGNF0606005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 6(R0.5)X6X9(20)X60
SGNF0606010 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 6(R1)X6X9(20)X60
SGNF0608005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X12(22)X70
SGNF0608010 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 8(R1)X8X12(22)X70
SGNF0610005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 10(R0.5)X10X15(25)X75
SGNF0610020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 10(R2)X10X15(25)X75
SGNF0612005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 12(R0.5)X12X18(30)X80
SGNF0612020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 12(R2)X12X18(30)X80
SGNF07002 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.2X4X0.4X40
SGNF07003 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.3X4X0.6X40
SGNF07004 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.4X4X0.8X40
SGNF07005 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.5X4X1X40
SGNF07006 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.6X4X1.2X40
SGNF07008 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.8X4X1.6X40
SGNF07010 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 1X6X2.5X50
SGNF07015 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 1.5X6X4X50
SGNF07020 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 2X6X6X50
SGNF07025 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 2.5X6X7X50
SGNF07030 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 3X6X8X60
SGNF07040 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 4X6X10X60
SGNF07050 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 5X6X13X60
SGNF07060 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 6X6X15X60
SGNF07080 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 8X8X20X65
SGNF07100 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 10X10X25X70
SGNF07120 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 12X12X30X80
SGNF0800201 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.2X4X0.3(1)X40
SGNF08002015 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.2X4X0.3(1.5)X40
SGNF0800302 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.3X4X0.45(2)X40
SGNF0800303 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.3X4X0.45(3)X40
SGNF0800402 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(2)X40
SGNF0800403 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(3)X40
SGNF0800404 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(4)X40
SGNF0800502 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(2)X40
SGNF0800504 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(4)X40
SGNF0800506 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(6)X40
SGNF0800508 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(8)X40
SGNF0800603 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(3)X40
SGNF0800606 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(6)X40
SGNF0800804 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(4)X40
SGNF0800806 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(6)X40
SGNF0800808 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(8)X40
SGNF0801004 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(4)X45
SGNF0801006 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(6)X45
SGNF0801008 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(8)X45
SGNF0801010 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(10)X45
SGNF0801012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(12)X45
SGNF0801016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(16)X45
SGNF0801506 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1.5X4X2.3(6)X45
SGNF0801512 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1.5X4X2.3(12)X45
SGNF0802008 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(8)X45
SGNF0802010 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(10)X45
SGNF0802012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(12)X45
SGNF0802016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(16)X50
SGNF0803012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(12)X55
SGNF0803016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(16)X55
SGNF0803020 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(20)X60
SGNF0804012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(12)X55
SGNF0804016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(16)X55
SGNF0804020 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(20)X60
SGNF0804026 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(26)X60
SGNF09010 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 1X6X2.5X50
SGNF09015 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X4X50
SGNF09020 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
SGNF09030 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 3X6X8X60
SGNF09040 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 4X6X10X60
SGNF09050 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 5X6X13X60
SGNF09060 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 6X6X15X60
SGNF09080 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 8X8X20X65
SGNF09100 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 10X10X25X70
SGNF09120 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 12X12X30X80
SGNF1108020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib E/M 8X8X12(20)X70

Scroll To Top