Dao vát mép

Vendor:

• Dùng để tạo vát mép hoặc vít chìm

• Vật liệu dao thép gió

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top