Dưỡng kiểm dạng khối - Block gauge

Vendor:

■Dưỡng kiểm khối - BLOCK GAUGE

Dưỡng kiểm khối BLOCK GAUGE được gia công chính xác dạng khối. Mục đích chính của dưỡng kiểm khối BLOCK GAUGE là để đo và kiểm tra kích thước, độ rông của các rãnh trên sản phẩm, nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp...

■Vật liêu
Thép, Carbide, Ceramic
 

■Dải sản phẩm
Độ dày 10-500mm
Bước kích thước 0.01 mm
Dung sai : ±0.2μm

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top