Dưỡng kiểm khác

Thước đo khe hở TAPER GAUGE
Thước đo khe hở TAPER GAUGE

Dùng để đo chiều dày và khe hở

Download catalogue:

 Taper gauge

Dưỡng kiểm khe hở
Dưỡng kiểm mối hàn

Scroll To Top