Mũi dao ghép mảnh - YG-1 (inserts)

Vendor:

YG-1 là thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm round tools (endmill, khoan, taro). Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu ưu và nhược điểm các công nghệ hiện tại, áp dụng nhiều công nghệ mới. YG-1 đã cho ra đời dòng sản phẩm mũi dao ghép mảnh: mũi dao tiện ghép mảnh YGTurn, mũi dao phay ghép mảnh YGMill và mũi dao khoan ghép mảnh YGDrill. Các sản phẩm mũi dao ghép mảnh của YG-1 đã trải qua rất nhiều thử nghiệm khắc khe và cải tiến sau khi cho ra đời. Với ưu điểm chất lượng vượt trội, giá thành cạnh tranh, YG-1 hứa hẹn là một trong những thương hiệu mới sáng giá trong lĩnh vực mũi dao ghép mảnh và dụng cụ cắt nói chung.

Video sản phẩm gia công thực tế:

YGTurn

YGMill

YGDrill

APKT160408PDTR-YG602/APKT1604PDTR
APKT160412PDTR-YG602/APKT160412PDTR INSERT
APKT100308PDTR-YG602/APKT100308PDTR
APKT100305PDTR-YG602/APKT1003PDTR
APKT160416PDTR-YG602/APKT160416PDTR INSERT
APMT160408PDTR-YG602/APMT1604PDTR
APMT113504PDTR-YG602/APMT1135PDTR
APMT113508PDTR-YG602/APMT113508PDTR
ODMT060508-YG602/ODMT060508 INSERT
ODMW060508-YG602/ODMW060508 INSERT
OFMT05T308-YG602/OFMT05T308 INSERT
RDKT1204M0-YG602/RDKT1204M0
RDKT0802M0-YG602/RDKT0802M0
RPMT10T3M0-YG602/RPMT10T3M0 INSERT
RPMT1204M0-YG602/RPMT1204M0
RPMT08T2M0-YG602/RPMT08T2M0 INSERT
RPMW1204M0-YG602/RPMW1204M0 INSERT
RDKW10T3M0-YG602/RDKW10T3M0 INSERT
RDKT10T3M0-YG602/RDKT10T3M0 INSERT
RDKW1204M0-YG602/RDKW1204M0 INSERT
RDKW0802M0-YG602/RDKW0802M0 INSERT
SPKN1203EDTR-YG602/SPKN42EDTR
SPKN1504EDTR-YG602/SPKN53EDTR INSERT
SPKR1203EDTR-YG602/SPKR42EDTR INSERT
SEKR1203AFTN-YG602/SEKR42AFTN INSERT
SEKN1203AFTN-YG602/SEKN42AFTN
SEKT1204AFTN-YG602/SEKT1204AFTN
SEKT12T3AGTN-YG602/SEKT12T3AGTN
SDKN1203AETN-YG602/SDKN42AETN INSERT
SDKN1504AETN-YG602/SDKN53AETN INSERT
TPKR1603PDTR-YG602/TPKR32PDTR INSERT
TPKR2204PDTR-YG602/TPKR43PDTR INSERT
TPKN1603PDTR-YG602/TPKN32PDTR
TPKN2204PDTR-YG602/TPKN43PDTR
SDCN1203AESN-YG702/SDCN42AESN
SDCN1504AESN-YG702/SDCN53AESN
CNMG120408-UG-YG801/CNMG432-UG INSERT
CNMG120404-UF-YG801/CNMG431-UF INSERT
CNMG120412-UR-YG801/CNMG433-UR INSERT
CCMT120408-UG-YG801/CCMT432-UG INSERT
CCMT060204-UF-YG801/CCMT21.51-UF INSERT
CCMT09T304-UF-YG801/CCMT32.51-UF INSERT
CCMT09T308-UG-YG801/CCMT32.52-UG INSERT
CCMT060208-UG-YG801/CCMT21.52-UG INSERT
CNMA120408-YG1001/CNMA432 INSERT
DCMT070204-UF-YG801/DCMT21.51-UF INSERT
DCMT11T304-UF-YG801/DCMT32.51-UF INSERT
DCMT11T308-UG-YG801/DCMT32.52-UG INSERT
DNMG150408-UG-YG801/DNMG432-UG INSERT
DNMG150608-UG-YG801/DNMG442-UG INSERT
RCMT10T3M0-YG801/RCMT10T3M0 INSERT
RCMT1204M0-YG801/RCMT1204M0 INSERT
RCMT0602M0-YG801/RCMT0602M0 INSERT
RCMT0803M0-YG801/RCMT0803M0 INSERT
SCMT09T304-UF-YG801/SCMT32.51-UF INSERT
SCMT09T308-UG-YG801/SCMT32.52-UG INSERT
SNMG120404-UF-YG801/SNMG431-UF INSERT
SNMG120408-UG-YG801/SNMG432-UG INSERT
TCMT110204-UF-YG801/TCMT21.51-UF INSERT
TCMT16T308-UG-YG801/TCMT32.52-UG INSERT
TNMG160408-UG-YG801/TNMG332-UG INSERT
TNMG220408-UG-YG801/TNMG432-UG INSERT
TNMG220412-UR-YG801/TNMG433-UR INSERT
VBMT160408-UG-YG801/VBMT332-UG INSERT
VNMG160408-UG-YG801/VNMG332-UG INSERT
WNMA080408-YG1001/WNMA432 INSERT
WNMG080408-UG-YG801/WNMG432-UG INSERT
WNMG060404-UF-YG801/WNMG331-UF INSERT
WNMG060408-UG-YG801/WNMG332-UG INSERT
WCMX050308-YG602/WCMX050308
WCMX06T308-YG602/WCMX06T308 INSERT
WCMX040208-YG602/WCMX040208
WCMX080412-YG602/WCMX080412 INSERT
SPMX050204-YG602/SPMX050204 INSERT
SPMX060204-YG602/SPMX060204 INSERT
SPMX07T308-YG602/SPMX07T308
SPMX090408-YG602/SPMX090408
SPCN1203EDTR YGP30
SPCN1504EDTR YGP30
SPCN1203EDSR YG702
SPCN1504EDSR YG702
SECN1203AFSN YG702
SECN1504AFSN YG702
SDCN1230AESN YG702
SDCN1504AESN YG702
TPCN1603PPTR YGP30
TPCN1603PDSR YG702
TPCN2204PDTR YGP30
TPCN2204PDSR YG702
CNMG120408-HBM YB302
CCMT060204-HBF YB302
CCMT09T304-HBM YB302
APKT160408PDFR-HAA YAK10
APKT160404PDFR-HAA YAK10
RDMT10T3M0-HAM-YA702

Scroll To Top

zalo