Dao phay mặt đầu FMA04

Vendor:

Là dòng đao phay mặt đầu góc cắt dương, mảnh dao có 8 góc cắt, cho vật liệu thép, Inox, gang.

Mảnh dao dạng OFKT05T3-DF/DM,OFKT05T3-LH, góc vào dao Kr=45°, apmax=3.5

• Dải đường kính dao Ø50-Ø160
• Mảnh dao với 8 góc cắt nâng cao hiệu quả kinh tế.
• Sử dụng kẹp dao bằng vít, độ chính xác cao

Danh sách sản phẩm:

FMA04-050-A22-OE06-05
FMA04-050-A22-OF05-04
FMA04-050-A22-OF05-05
FMA04-063-A22-OF05-05
FMA04-080-A27-OF05-06
FMA04-080-A27-OF05-06C
FMA04-080-A27-OF05-06L
FMA04-080-A27-OF07-05
FMA04-100-B32-OF05-07
FMA04-100-B32-OF05-07L
FMA04-125-B40-OF05-08
FMA04-125-B40-OF05R-08
FMA04-125-B40-OF07-08
FMA04-160-B40-OF05-10
FMA04-160-B40-OF05R-10
FMA04-160-B40-OF07-10
FMA04-160-C40-OF05-10
FMA04-160-C40-OF05R-10
FMA04-160-C40-OF07-10
FMA04-200-C60-OF05R-12
FMA04-200-C60-OF07-12
FMA04-250-C60-OF07-16
FMA04-315-D60-OF07-20
FMA04-315-D60-OF07-20L

Scroll To Top