Dao phay mặt đầu FMD02

Vendor:

Dao phay mặt đầu chuyên dùng cho vật liệu gang

Sử dụng mảnh insert dạng: PNEG110512R-CR, PNEG110512R-CM, PNEG110512R-PR, PNEG110512R-PM, với góc ăn dao Kr=67° chiều sâu cắt tối đa apmax=5.0

• Đường kính dao Ø50-Ø315
• Mảnh dao với 10 góc cắt, hiệu quả kinh tế cao.

 

Hoặc:

Mảnh dao HNEX090512-DF/DM, HNEX090512-DR, Kr=55°, apmax=6.0

• Cán dao đường kính Ø80-Ø315
• Sử dụng kẹp dao mặt trước, dễ dàng tháo lắp, lực kẹp lớn giảm rung động
• Mảnh dao với 12 góc cắt, hiệu quả kinh tế cao.

Danh sách sản phẩm:

Holder Insert
FMD02-050-A22-PN11-04 PNEG110510-CW4 YBD152
FMD02-050-A22-PN11-04L PNEG110512-CW7 YBD152
FMD02-050-A22-PN11-05 PNEG110512L-CR YBD152
FMD02-050-A22-PN11-05C PNEG110512L-CR YBD252
FMD02-063-A22-PN11-05 PNEG110512L-PM YBM253
FMD02-063-A22-PN11-05C PNEG110512L-PR YBM253
FMD02-063-A22-PN11-05L PNEG110512R-CF YBD152
FMD02-063-A22-PN11-06 PNEG110512R-CM YBD152
FMD02-063-A22-PN11-06C PNEG110512R-CM YBM253
FMD02-080-A27-HN09-08 PNEG110512R-CM YBG102
FMD02-080-A27-PN11-06 PNEG110512R-CR YBD152
FMD02-080-A27-PN11-08 PNEG110512R-CR YBD252
FMD02-080-A27-PN11-08C PNEG110512R-PF YBC302
FMD02-080-A27-PN11-10 PNEG110512R-PM YBM253
FMD02-100-B27-PN11-07 PNEG110512R-PM YBC302
FMD02-100-B32-HN09-10 PNEG110512R-PMA YBM253
FMD02-100-B32-PN11-07 PNEG110512R-PR YBM253
FMD02-100-B32-PN11-07C PNEG110512R-PR YBC302
FMD02-100-B32-PN11-10 PNEG1105-PW6 YBD152
FMD02-100-B32-PN11-10C PNEG1105-PW6 YBG105
FMD02-100-B32-PN11-12F02 HNEX090512-DF YBD152
FMD02-100-B32-PN11-14 HNEX090512-DM YBD152
FMD02-125-B40-HN09-14 HNEX090512-DR YBD152
FMD02-125-B40-PN11-08 HNEX090512-DR YBD252
FMD02-125-B40-PN11-08L  
FMD02-125-B40-PN11-12  
FMD02-125-B40-PN11-12C  
FMD02-125-B40-PN11-12L  
FMD02-125-B40-PN11-15F03  
FMD02-125-B40-PN11-18  
FMD02-160-B40-HN09-18  
FMD02-160-B40-PN11-10  
FMD02-160-B40-PN11-14  
FMD02-160-B40-PN11-14L  
FMD02-160-B40-PN11-20F04  
FMD02-160-B40-PN11-22  
FMD02-160-C40-PN11-14  
FMD02-160-C40-PN11-14L  
FMD02-160-C40-PN11-22  
FMD02-2.00"-A0.75"-PN11-05  
FMD02-2.50"-A0.75"-PN11-06  
FMD02-200-C1.875″-PN11-10  
FMD02-200-C60-HN09-22  
FMD02-200-C60-PN11-12  
FMD02-200-C60-PN11-12L  
FMD02-200-C60-PN11-16  
FMD02-200-C60-PN11-16L  
FMD02-200-C60-PN11-20  
FMD02-200-C60-PN11-20L  
FMD02-200-C60-PN11-24  
FMD02-200-C60-PN11-28  
FMD02-200-C60X-PN11-16  
FMD02-200-C60X-PN11-16L  
FMD02-250-C1.875″-PN11-12  
FMD02-250-C1.875″-PN11-12A  
FMD02-250-C1.875″X-PN11-12  
FMD02-250-C60-HN09-28  
FMD02-250-C60-HN09-28L  
FMD02-250-C60-PN11-14  
FMD02-250-C60-PN11-18  
FMD02-250-C60-PN11-18L  
FMD02-250-C60-PN11-30  
FMD02-280-D60-PN11-22  
FMD02-3.00"-A1.00"-PN11-08  
FMD02-3.00"-A1.00"-PN11-10  
FMD02-3.00″-A1.00″-PN11-06  
FMD02-315-D60-HN09-44  
FMD02-315-D60-LN29-16  
FMD02-315-D60-PN11-18  
FMD02-315-D60-PN11-18L  
FMD02-315-D60-PN11-26  
FMD02-315-D60-PN11-26L  
FMD02-4.00"-B1.25"-PN11-10  
FMD02-4.00″-B1.25″-PN11-07  
FMD02-4.00″-B1.25″-PN11-10  
FMD02-4.00″-B1.25″-PN11-14  
FMD02-400-Q250L-PN11-30L  
FMD02-400-Q250R-PN11-30  
FMD02-420-D60X-PN11-30L  
FMD02-5.00″-B1.50″-PN11-12  
FMD02-5.00″-B1.50″-PN11-18  
FMD02-500-D60-PN11-54  
FMD02-500-D60X-PN11-28F02  
FMD02-500-D60X-PN11-28F02L  
FMD02-6.00″-B1.50″-PN11-10  
FMD02-6.00″-B1.50″-PN11-14  

Scroll To Top