Dưỡng kiểm trụ Pin gauge

Vendor:

■Dưỡng kiểm lỗ - PIN GAUGE

Dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE được gia công chính xác dạng trụ tròn. Mục đích chính của dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE là để đo và kiểm tra đường kính các lỗ nhỏ, nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp...

■Vật liêu
Thép, Carbide, Ceramic

■Hình dạng
Loại thẳng trơn, hoặc có tay cầm bằng nhựa
* Loại có tay cầm để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ tới độ chính xác của dụng cụ.

■Dải đường kính
Nhỏ nhất 0.05mm đến 41 mm
Bước đường kính 0.01
Dung sai : ±0.5μm đến ±03 μm

 

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top