Dưỡng kiểm vòng RING GAUGE

Vendor:

■Dưỡng kiểm vòng RING GAUGE
Dưỡng kiểm vòng RING GAUGE được làm từ vật liệu độ bền cao, với dung sai đường kính trong định sẵn.
Với các vòng dưỡng chuẩn được hiển thị kích thước danh nghĩa và giá trị đo thực tế.

Dưỡng kiểm vòng RING GAUGE được dùng chủ yếu làm dỡng chuẩn để set 0 cho các dụng cụ đo lỗ khác như dụng cụ đo lỗ 3 chân hoặc dụng cụ đo lỗ bằng khí.

 

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top