Dao phay cầu gắn mảnh BMR04

Vendor:

Là dòng dao phay biên dạng 3D gắn mảnh insert cho vật liệu thép, Inox và gang

Sử dụng insert dạng ZOHX**

• Dải đường kính Ø10-Ø40
• Độ chính xác cao, dùng cho gia công tinh biên dạng 3D.
• Có 2 loại biên dạng bẻ phoi khác nhau, phù hợp cho các điều kiện gia công khác nhau
• Độ chính xác lắp ghép cao, độ cứng vững tốt.

Danh sách sản phẩm

BMR04-012-G12-L
BMR04-012-G12-M
BMR04-012-G16-L
BMR04-012-G16-M
BMR04-016-G16-L
BMR04-016-G16-M
BMR04-016-G20-L
BMR04-016-G20-M
BMR04-020-G20-L
BMR04-020-G20-M
BMR04-020-G20-M(L1=110)
BMR04-020-G25-L
BMR04-020-G25-M
BMR04-025-G1.00″-M
BMR04-025-G25-L
BMR04-025-G25-M
BMR04-025-G32-L
BMR04-025-G32-M
BMR04-025-T28-140
BMR04-030-G32-L
BMR04-030-G32-M
BMR04-030-G32-M(80,200)
BMR04-030-G40-L
BMR04-030-G40-M
BMR04-032-G32-L
BMR04-032-G32-M
BMR04-032-G40-L
BMR04-032-G40-M

Scroll To Top