Dao phay vai 90° EMP01

Vendor:

Là dòng dao phay đa dụng cho các loại vật liệu thép, Inox, gang và hợp kim nhôm.

Sử dụng mảnh dao (insert):

APKT11T3**-PF/PM/PR, APKT11T3**-LH, Kr=90°, apmax=10.5

APKT160408- PF/PM/PR, APKT160408-LH, Kr=90° ,apmax=15.5

  • Thân dao phay có 2 dạng: chuôi trụ trơn hoặc chuôi dạng Weldon
    đường kính dao từ Ø12-Ø63
  • Góc ăn dao Kr = 90°, dùng cho phay vai vuông, phay rãnh, phay ramp (phay dốc)
  • Có thể sử dụng lưỡi cắt bằng (Wiper) cho ứng dụng phay mặt.
  • Góc xoắn của lưỡi cắt được thiết kế 3D làm giảm lực cắt.

Danh sách sản phẩm:

Chuôi dao:

EMP01-010-G12-AP11-01
EMP01-012-G12-AP11-01(35/100)
EMP01-012-G12-AP11-01(75/150)
EMP01-012-G16-AP11-01
EMP01-012-G16-AP11-01(150)
EMP01-012-XP16-AP11-01
EMP01-012-XP16-AP11-01(125)
EMP01-014-G14-AP11-01
EMP01-016-G15.6-AP11-02
EMP01-016-G16-AP11-02
EMP01-016-G16-AP11-02(120)
EMP01-016-G16-AP11-02(150)
EMP01-016-G16-AP11-02(150/60)
EMP01-016-G16-AP11-02(160)
EMP01-016-G16-AP11-02(180)
EMP01-016-G16-AP11-02(40/130)
EMP01-016-G16-AP11-02(40/90)
EMP01-016-G16-AP11-02(65/120)
EMP01-016-G16-AP11-02(80/160)
EMP01-016-G16-AP11-02(80/200)
EMP01-016-G16-AP11-02(90/160)
EMP01-016-G16-AP11-02C
EMP01-016-XP16-AP11-02
EMP01-016-XP16-AP11-02(150)
EMP01-017-G16-AP11-02
EMP01-018-G16-AP11-02(160)
EMP01-018-G16-AP11-02(25,180)
EMP01-018-G18-AP11-02
EMP01-020-BT30-AD12-03
EMP01-020-BT40-AD12-03
EMP01-020-G16-AP11-03
EMP01-020-G20-AP11-02
EMP01-020-G20-AP11-02(100/160)
EMP01-020-G20-AP11-02(100/200)
EMP01-020-G20-AP11-02(140/200)
EMP01-020-G20-AP11-02(150)
EMP01-020-G20-AP11-02(150/60)
EMP01-020-G20-AP11-02(235)
EMP01-020-G20-AP11-02(40/100)
EMP01-020-G20-AP11-02(45)
EMP01-020-G20-AP11-02(65/120)
EMP01-020-G20-AP11-02C
EMP01-020-G20-AP11-03
EMP01-020-G20-AP11-03(140/200)
EMP01-020-G20-AP11-03(200)
EMP01-020-G20-AP11-03C
EMP01-020-G20-AP11-03-M
EMP01-020-XP20-AP11-02
EMP01-020-XP20-AP11-02(160)
EMP01-020-XP20-AP11-03
EMP01-020-XP20-AP11-03C
EMP01-021-G20-AP11-02(160)
EMP01-022-G20-AP11-03(30,200)
EMP01-022-G22-AP11-02
EMP01-023-XP25.4-AP11-03
EMP01-025-BT30-AD12-03
EMP01-025-BT40-AD12-03
EMP01-025-G20-AP11-03
EMP01-025-G25-AD16-02
EMP01-025-G25-AP11-02(100/160)
EMP01-025-G25-AP11-02(140/200)
EMP01-025-G25-AP11-03
EMP01-025-G25-AP11-03(120/200)
EMP01-025-G25-AP11-03(150)
EMP01-025-G25-AP11-03(161)
EMP01-025-G25-AP11-03(60/200)
EMP01-025-G25-AP11-03(60/300)
EMP01-025-G25-AP11-03(75/135)
EMP01-025-G25-AP11-04
EMP01-025-G25-AP11-04C
EMP01-025-G25-AP16-02
EMP01-025-G25-AP16-02(100/160)
EMP01-025-G25-AP16-02(140/200)
EMP01-025-G25-AP16-02(161)
EMP01-025-G25-AP16-02(200)
EMP01-025-G25-AP16-02(90/150)
EMP01-025-G25-AP16-02A(170)
EMP01-025-G25-AP16-02A(200)
EMP01-025-G25-AP16-02C
EMP01-025-XP25-AP11-03
EMP01-025-XP25-AP11-03(160)
EMP01-025-XP25-AP11-04
EMP01-025-XP25-AP11-04C
EMP01-025-XP25-AP11-04C(150)
EMP01-025-XP25-AP16-02
EMP01-025-XP25-AP16-02(170)
EMP01-025-XP25-AP16-02(180)
EMP01-025-XP25-AP16-02(35/150)
EMP01-026-G25-AP11-03
EMP01-026-G25-AP11-03(35/250)
EMP01-028-G25-AP11-03(35/250)
EMP01-028-G25-AP16-02
EMP01-028-G25-AP16-02(35,220)
EMP01-028-XP25-AP11-03
EMP01-028-XP25-AP16-02(130)
EMP01-028-XP25-AP16-02(160)
EMP01-030-XP32-AP11-03
EMP01-030-XP32-AP16-02
EMP01-030-XP32-AP16-02(160)
EMP01-032-G32-AD16-03
EMP01-032-G32-AP11-04
EMP01-032-G32-AP11-04(150)
EMP01-032-G32-AP11-04(190)
EMP01-032-G32-AP11-04(L=200)
EMP01-032-G32-AP16-03
EMP01-032-G32-AP16-03(100/160)
EMP01-032-G32-AP16-03(120/200)
EMP01-032-G32-AP16-03(140/200)
EMP01-032-G32-AP16-03(150)
EMP01-032-G32-AP16-03(170/250)
EMP01-032-G32-AP16-03(180/250)
EMP01-032-G32-AP16-03(190)
EMP01-032-G32-AP16-03(90/150)
EMP01-032-G32-AP16-03A(170)
EMP01-032-G32-AP16-03A(220)
EMP01-032-G32-AP16-03C
EMP01-032-XP25-AP11-04
EMP01-032-XP32-AP11-04
EMP01-032-XP32-AP16-03
EMP01-032-XP32-AP16-03(140)
EMP01-032-XP32-AP16-03(200)
EMP01-032-XP32-AP16-03-170
EMP01-032-XP32-AP16-03C
EMP01-033-G32-AP16-03(35/300)
EMP01-034-XP25-AP11-04
EMP01-034-XP32-AP11-04
EMP01-035-G32-AP16-03(40,250)
EMP01-035-G32-AP16-04(150)
EMP01-035-G32-AP16-04(200)
EMP01-035-G32-AP16-04(250)
EMP01-036-XP32-AP16-03(165)
EMP01-040-G32-AP16-03
EMP01-040-G32-AP16-04
EMP01-040-G32-AP16-04(250)
EMP01-040-G32-AP16-04(L=200)
EMP01-040-G32-AP16-04A(170)
EMP01-040-G32-AP16-04A(220)
EMP01-040-XP32-AD11-06
EMP01-040-XP32-AP16-04
EMP01-040-XP32-AP16-04(150)
EMP01-040-XP32-AP16-04(200)
EMP01-040-XP32-AP16-04C
EMP01-040-XP40-AP16-04(150,220)
EMP01-040-XP40-AP16-04(200)
EMP01-042-G32-AP16-04
EMP01-050-G32-AP16-05
EMP01-050-XP32-AP16-05
EMP01-050-XP32-AP16-05(160)
EMP01-050-XP50-AP16-04(160,240)
EMP01-050-XP50-AP16-05
EMP01-063-G32-AP16-06
EMP01-063-XP32-AP16-06
EMP01-063-XP50-AP16-06

 

Insert:

APKT11T304-ALH YD201
APKT11T304-ALH YD101
APKT11T304-APF YB9320
APKT11T304-APM YB9320
APKT11T304-LH YD101
APKT11T304-LH YD201
APKT11T304-PF YBC301
APKT11T304-PF YBM251
APKT11T304-PF YBM351
APKT11T304-PF YBC302
APKT11T304-PF YBG202
APKT11T304-PF YBG302
APKT11T304-PF YBG102
APKT11T304-PM YBC301
APKT11T304-PM YBM251
APKT11T304-PM YBM351
APKT11T304-PM YBD252
APKT11T304-PM YBC302
APKT11T304-PM YBG302
APKT11T304-PM YBG202
APKT11T304-PM YBG102
APKT11T304-PR YBM251
APKT11T304-PR YBM351
APKT11T304-PR YBC301
APKT11T304-PR YBC302
APKT11T304-PR YBG302
APKT11T304-PR YBG202
APKT11T304-PR YBG102
APKT11T308-ALH YD201
APKT11T308-ALH YD101
APKT11T308-ALH YBG101
APKT11T308-APF YB9320
APKT11T308-APM YBM253
APKT11T308-APM YBD152
APKT11T308-APM YB9320
APKT11T308-LH YD201
APKT11T308-LH YD101
APKT11T308-PF YBM251
APKT11T308-PF YBC302
APKT11T308-PF YBG202
APKT11T308-PF YBG102
APKT11T308-PM YBD252
APKT11T308-PM YBM351
APKT11T308-PM YBC301
APKT11T308-PM YBM251
APKT11T308-PM YBD152
APKT11T308-PM YBM253
APKT11T308-PM YBC302
APKT11T308-PM YBG202
APKT11T308-PM YBG302
APKT11T308-PM YBG102
APKT11T308-PM YBG205
APKT11T312-APM YBM253
APKT11T312-APM YBD152
APKT11T312-APM YB9320
APKT11T312-PF YBC302
APKT11T312-PF YBG202
APKT11T312-PM YBM251
APKT11T312-PM YBC302
APKT11T312-PM YBG202
APKT11T312-PM YBG302
APKT11T312-PM YBG102
APKT11T316-APM YBD152
APKT11T316-APM YBM253
APKT11T316-APM YB9320
APKT11T316-PF YBG202
APKT11T316-PM YBM251
APKT11T316-PM YBG102
APKT11T316-PM YBG302
APKT11T316-PM YBG202
APKT11T316-PR YBC302
APKT11T316-PR YBG202
APKT11T320-APM YBD152
APKT11T320-APM YBM253
APKT11T320-APM YB9320
APKT11T320-PF YBG205
APKT150412-HT YBM251
APKT150412-HT YBG302
APKT150412-HT YBG202
APKT150412-HT-1 YBM253
APKT150412-HT-1 YBG212
APKT150412-KM YBG152
APKT150412-KM YBG302
APKT150412-PM YBM253
APKT150412-PM YBC302
APKT150412-PM YBG302
APKT150412R YBM251
APKT150412R YBM351
APKT150412R YBG302
APKT160408-ALH YD101
APKT160408-ALH YD201
APKT160408-ALH YBG101
APKT160408-APF YB9320
APKT160408-APF YBG302
APKT160408-APF YBG202
APKT160408-APM YBD152
APKT160408-APM YBD252
APKT160408-APM YBM253
APKT160408-APM YB9320
APKT160408-LH YD201
APKT160408-LH YD101
APKT160408-PF YBC251
APKT160408-PF YBM351
APKT160408-PF YBM251
APKT160408-PF YBC301
APKT160408-PF YBC302
APKT160408-PF YBG302
APKT160408-PF YBG202
APKT160408-PM YD201
APKT160408-PM YBC301
APKT160408-PM YBC401
APKT160408-PM YBM251
APKT160408-PM YBM351
APKT160408-PM YBD252
APKT160408-PM YBD152
APKT160408-PM YBD102
APKT160408-PM YBM253
APKT160408-PM YBC302
APKT160408-PM YBG102
APKT160408-PM YBG302
APKT160408-PM YBG202
APKT160408-PM YBG205
APKT160408-PM YBG212
APKT160408-PMT YBG202
APKT160416-APM YBM253
APKT160416-APM YBD152
APKT160416-APM YB9320
APKT160416-PM YBM253
APKT160416-PM YBC302
APKT160416-PM YBG202
APKT160416-PMT YBG202
APKT160420-APM YBM253
APKT160420-APM YBD152
APKT160420-APM YB9320
APKT160424-APM YBM253
APKT160424-APM YBD152
APKT160424-APM YB9320
APKT160430-APM YBM253
APKT160430-APM YBD152
APKT160430-APM YB9320
APKT160430-PF YBC302
APKT160430-PF YBG202

Scroll To Top