Dao phay vai 90° EMP02

Vendor:

Là dòng dao phay mặt cho vật liệu thép, Inox, gang và hợp kim nhôm.

Sử dụng mảnh dao (insert):

APKT11T3**-PF/PM/PR, APKT11T3**-LH, Kr=90°, apmax=10.5

APKT160408- PF/PM/PR, APKT160408-LH, Kr=90° ,apmax=15.5

  • Thân dao phay dạng arbor
    đường kính dao từ Ø50-Ø315
  • Góc ăn dao Kr = 90°
  • Có thể sử dụng lưỡi cắt bằng (Wiper) cho ứng dụng phay mặt.
  • Góc xoắn của lưỡi cắt được thiết kế 3D làm giảm lực cắt.

Danh sách sản phẩm:

Holder:

EMP02-040-A16-AP11-04C
EMP02-040-A16-AP11-05C
EMP02-040-A16-AP11-06C
EMP02-040-A16-AP16-03
EMP02-040-A16-AP16-04C
EMP02-040-A16-APMT11-05C
EMP02-040-A22-AP11-04C
EMP02-040-A22-AP11-05C
EMP02-040-A22-AP11-06C
EMP02-050-A0.75″-AP16-05
EMP02-050-A22-AD16-05
EMP02-050-A22-AP11-06
EMP02-050-A22-AP11-06C
EMP02-050-A22-AP11-06N
EMP02-050-A22-AP11-07C
EMP02-050-A22-AP16-05
EMP02-050-A22-AP16-05C
EMP02-050-A22-APMT16-05C
EMP02-050-A27-AP16-05
EMP02-063-A1.00″-AP16-06
EMP02-063-A22-AD16-06
EMP02-063-A22-AP11-08
EMP02-063-A22-AP11-08C
EMP02-063-A22-AP11-08N
EMP02-063-A22-AP11-09C
EMP02-063-A22-AP16-06
EMP02-063-A22-AP16-06C
EMP02-063-A22-APMT16-06C
EMP02-080-A1.00″-AP16-07
EMP02-080-A27-AP11-08
EMP02-080-A27-AP11-08(FB)
EMP02-080-A27-AP11-08C
EMP02-080-A27-AP11-10C
EMP02-080-A27-AP16-06C
EMP02-080-A27-AP16-07
EMP02-080-A27-AP16-07C
EMP02-080-A27-APMT16-07C
EMP02-100-B1.25″-AP11-10
EMP02-100-B1.25″-AP16-08
EMP02-100-B32-AD17-07
EMP02-100-B32-AP11-10
EMP02-100-B32-AP16-08
EMP02-100-B32-AP16-08C
EMP02-100-B32-APMT16-08C
EMP02-115-B40-AP11-08
EMP02-125-B40-AD17-08
EMP02-125-B40-AP11-10
EMP02-125-B40-AP16-06C
EMP02-125-B40-AP16-10
EMP02-125-B40-APET16-06
EMP02-140-B40-AP16-09
EMP02-150-B40-AP16-10
EMP02-160-B40-AP16-07C
EMP02-160-B40-AP16-10
EMP02-200-C60-AP16-12
EMP02-250-C60-AP16-12
EMP02-315-D60-AP16-14
EMP02-315-D60-AP16-20

 

Insert:

APKT11T304-ALH YD201
APKT11T304-ALH YD101
APKT11T304-APF YB9320
APKT11T304-APM YB9320
APKT11T304-LH YD101
APKT11T304-LH YD201
APKT11T304-PF YBC301
APKT11T304-PF YBM251
APKT11T304-PF YBM351
APKT11T304-PF YBC302
APKT11T304-PF YBG202
APKT11T304-PF YBG302
APKT11T304-PF YBG102
APKT11T304-PM YBC301
APKT11T304-PM YBM251
APKT11T304-PM YBM351
APKT11T304-PM YBD252
APKT11T304-PM YBC302
APKT11T304-PM YBG302
APKT11T304-PM YBG202
APKT11T304-PM YBG102
APKT11T304-PR YBM251
APKT11T304-PR YBM351
APKT11T304-PR YBC301
APKT11T304-PR YBC302
APKT11T304-PR YBG302
APKT11T304-PR YBG202
APKT11T304-PR YBG102
APKT11T308-ALH YD201
APKT11T308-ALH YD101
APKT11T308-ALH YBG101
APKT11T308-APF YB9320
APKT11T308-APM YBM253
APKT11T308-APM YBD152
APKT11T308-APM YB9320
APKT11T308-LH YD201
APKT11T308-LH YD101
APKT11T308-PF YBM251
APKT11T308-PF YBC302
APKT11T308-PF YBG202
APKT11T308-PF YBG102
APKT11T308-PM YBD252
APKT11T308-PM YBM351
APKT11T308-PM YBC301
APKT11T308-PM YBM251
APKT11T308-PM YBD152
APKT11T308-PM YBM253
APKT11T308-PM YBC302
APKT11T308-PM YBG202
APKT11T308-PM YBG302
APKT11T308-PM YBG102
APKT11T308-PM YBG205
APKT11T312-APM YBM253
APKT11T312-APM YBD152
APKT11T312-APM YB9320
APKT11T312-PF YBC302
APKT11T312-PF YBG202
APKT11T312-PM YBM251
APKT11T312-PM YBC302
APKT11T312-PM YBG202
APKT11T312-PM YBG302
APKT11T312-PM YBG102
APKT11T316-APM YBD152
APKT11T316-APM YBM253
APKT11T316-APM YB9320
APKT11T316-PF YBG202
APKT11T316-PM YBM251
APKT11T316-PM YBG102
APKT11T316-PM YBG302
APKT11T316-PM YBG202
APKT11T316-PR YBC302
APKT11T316-PR YBG202
APKT11T320-APM YBD152
APKT11T320-APM YBM253
APKT11T320-APM YB9320
APKT11T320-PF YBG205
APKT150412-HT YBM251
APKT150412-HT YBG302
APKT150412-HT YBG202
APKT150412-HT-1 YBM253
APKT150412-HT-1 YBG212
APKT150412-KM YBG152
APKT150412-KM YBG302
APKT150412-PM YBM253
APKT150412-PM YBC302
APKT150412-PM YBG302
APKT150412R YBM251
APKT150412R YBM351
APKT150412R YBG302
APKT160408-ALH YD101
APKT160408-ALH YD201
APKT160408-ALH YBG101
APKT160408-APF YB9320
APKT160408-APF YBG302
APKT160408-APF YBG202
APKT160408-APM YBD152
APKT160408-APM YBD252
APKT160408-APM YBM253
APKT160408-APM YB9320
APKT160408-LH YD201
APKT160408-LH YD101
APKT160408-PF YBC251
APKT160408-PF YBM351
APKT160408-PF YBM251
APKT160408-PF YBC301
APKT160408-PF YBC302
APKT160408-PF YBG302
APKT160408-PF YBG202
APKT160408-PM YD201
APKT160408-PM YBC301
APKT160408-PM YBC401
APKT160408-PM YBM251
APKT160408-PM YBM351
APKT160408-PM YBD252
APKT160408-PM YBD152
APKT160408-PM YBD102
APKT160408-PM YBM253
APKT160408-PM YBC302
APKT160408-PM YBG102
APKT160408-PM YBG302
APKT160408-PM YBG202
APKT160408-PM YBG205
APKT160408-PM YBG212
APKT160408-PMT YBG202
APKT160416-APM YBM253
APKT160416-APM YBD152
APKT160416-APM YB9320
APKT160416-PM YBM253
APKT160416-PM YBC302
APKT160416-PM YBG202
APKT160416-PMT YBG202
APKT160420-APM YBM253
APKT160420-APM YBD152
APKT160420-APM YB9320
APKT160424-APM YBM253
APKT160424-APM YBD152
APKT160424-APM YB9320
APKT160430-APM YBM253
APKT160430-APM YBD152
APKT160430-APM YB9320
APKT160430-PF YBC302
APKT160430-PF YBG202

Scroll To Top